Hunden – menneskets beste venn

Det finnes en del kattemennesker og det finnes også mange hundemennesker, og begge partene tviler ikke om at ”deres” kjæledyr er det beste. Men hvis vi ser på fakta, er vinneren helt klar.

Man kan bruke sin hund til lydighet, bruks, utstilling, agility eller bare som en vanlig familiehund. En hund kan hjelpe blinde på vei til posten, den kan hjelpe syke og bevegelseshemmede med å utføre oppgaver de ikke klarer å gjøre selv. Og hundens lojalitet har gjort mange menneskers liv betraktelig bedre og lykkeligere.

Men det har ikke alltid vært slik at hunden var tam og lydig. Før hundene var ulvene menneskets beste venn. For cirka 30 tusen år siden ble det dannet et partnerskap mellom mennesker og ulver. Ulvens ferdigheter som jeger, og gode kompetansen i sosiale områder, gjorde den fort til et viktig bekjentskap. Lenge har forskere vært opptatt av tanken når hunden begynte å skille seg fra ulven og sluttet å være vill. Ikke minst ville de finne ut hvilket element forklarer utvikling fra et villdyr mange har fryktet, til menneskets beste kamerat.Forskere kan nå ha funnet svar på dette spørsmål i utviklingen av fordøyelsessystem til hunden. Forskere i Hedmark har merket en stor forskjell i hvordan de klarer å spalte stivelse ved å sammenligne arvemasse fra hunder og ville ulver.Hunder i dag – i alle fasonger og former – stammer fra ulver som er ville og som skyr mennesker. Naturlig nok deler de betydelig mye av genene med hverandre. Til tross for at ulver og hunder er svært like, er det klare marginer som skiller dem fra hverandre.Noen av disse forskjellene er blant annet at hunden kan tolke eierens tonefall eller dra kjensel på sin eier. I tillegg er de sosiale og nysgjerrige, og mennesker kan omgå dem uten å frykte noe. Hunden har blitt domestisert som vi kaller det i dag, mens ulven er fortsatt et vilt dyr som holder seg bort fra mennesker. Og det er akkurat disse egenskapene som har gjort hunden til menneskets beste venn.I dag finnes det over 74 millioner hunder over hele verden, og dette nummeret inkluderer ikke ville eller uregistrerte hunder.