Gjeting med hund

Det er vel kanskje ikke alle som vet hva gjeting går ut på, men først og fremst og i viktigste grad så er det altså et godt og utrolig viktig arbeidsredskap for bonden. En har mest sannsynlig sett gjeting på film, hvor det er en hund som løper etter sauer eller andre dyr for å samle de sammen eller for å få de fra et sted til et annet. Ved å bruke en sånn godt dressert og trent hund så kan en nemlig flytte på dyrene det er snakk om på en mye enklere måte, og det er i tillegg mindre stressende for dyrene. Dersom det hadde vært mennesker som hadde gjort den samme jobben som hundene gjør, så hadde sauene opplevd det som mer stressende, og dersom gjeterhunden er godt dressert så kan den også gjøre jobben for flere mann samtidig.Folk flest som har en gjeterhund bruker den til alt mulig rart av drift på gården, alt fra de dagligdagse tingene som tilsyn i beitetiden og hjemsanking av sauene på høsten. Mens noen har gjeterhund uten engang å ha sau, da bruker de den ofte til å hjelpe andre med blant annet nedsanking fra fjell eller skog.De fleste gjeterhunder går som regel for å være mellomstor, rask og ha stor kapasitet. Det er mange hunder som kan bruker som gjeterhund. Det kan være alt fra Australian Shepherd til Border Collie til Schaferhund. Det som kreves er at en hund må ha fått over 60 poeng i klasse 1 på en gjeterhundprøve, da kan den hunden kalles for en godkjent gjeterhund.Ved oppstart av trening så kan en gjeterhund starte allerede ved 6 måneders alder, men det betyr ikke at det er for sent å trene opp til å bli en gjeterhund om hunden er blitt 1 1/2 år. Det anbefales å kontakte en instruktør eller gjeterhundfører med erfaring for å kunne hjelpe og veilede deg.